Období: červen 2012

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

MLM včera a dnes

Dagmar Kadlec.blogerka.cz (») | 26. 6. 2012 | přečteno: 563× | komentáře: 0
Vzpomínáte si, kolik přednášek MLM jste absolvovali? Splnilo se to, co jste od toho očekávali? Pro někoho možná ano, ale kolik jich znáte? A patříte mezi ně? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Neurolingvistické programování – jak to všechno začalo

Dagmar Kadlec.blogerka.cz (») | 18. 6. 2012 | přečteno: 840× | komentáře: 0
V polovině 70. let mnozí psychoterapeuti již nějaký čas používali nové metody, pomoci kterých dosahovali velmi dobrých výsledků a délka psychoterapií se zbavovala své časové náročnosti. Tyto metody byly součástmi nové disciplíny, která se rychle rozšiřovala, ale ještě neměla svůj vlastní název. Traduje se, že její tvůrce se spoluzakladatelem se sešli někde v lesní chatě u skleničky dobrého, červeného, kalifornského vína s tím, že pro disciplínu vymyslí název nejpříhodnější. Vznik této disciplíny se však datuje o něco dříve. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak najít odvahu být úspěšný

Lidé pocházejí z různých společenských prostředí, s různou úrovni vzdělání, ale ve skutečnosti jsou jen čtyři typy lidí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesta meditace

Dagmar Kadlec.blogerka.cz (») | 8. 6. 2012 | přečteno: 638× | komentáře: 0
V sedmdesátých letech byla meditace považována za pochybnou praktiku. Široká veřejnost na ní hleděla s nedůvěrou pro její východní původ a stejně nedůvěřivě pohližela na stoupence hnutí  hippies a kultisty, kterí se stavěli za její pozitiva. V nejlepším případě ji veřejnost považovala za dočasné poblouznění lidí zabývajících se spiritismem a okultismem, v nejhorším případě za ďábelský způsob, jak přivést nevinné jedince ke ztrátě víry a k mrzkému hříchu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Meditace – pohled do minulosti

Dagmar Kadlec.blogerka.cz (») | 4. 6. 2012 | přečteno: 803× | komentáře: 0
Meditace, kterou lze volně popsat jako cvičení o samotě, při němž člověk zaměřuje pozornost do svého nitra, není v žádném případě novým objevem. Je praktikována po staletí a v západní tradici se pravděpodobně poprvé objevuje u Egypťanů, kteří ji využívali k náboženským účelům od 4000 př.n.l. až do pádu civilizace. Starověcí Hebrejci také nepochybně praktikovali meditaci a nejstarší zmínka o této praktice ve Starém zákoně se týkala Izáka, který „odešel v podvečer rozjímat na pole“, když čekal na svou snoubenku Rebeku, která přijížděla do jeho království (Gen. 24, 63). Později v historii dával Jozue svým lidem tyto rady: „Tato kniha zákona neodejte od tvých úst; ale budeš o něm rozjímati dnem i nocí, abys mohl zachovávat a čini vše podle toho, co je v něm psáno: jedině pak učiniš svou cestu příznivou, jedině pak budeš mít velký úspěch“ (Joz. 1, 8). Kniha žalmů obsahuje několik zmínek o meditaci, obzvláště pak žalm 119, který zdůrazňuje důležitost rozjímání „o božích přikázáních“ (Ž. 119,15. 23. 48. 78. 148.). číst dál